Zatmenie slnka 11teho augusta roku pana 1999


grupaciq na mieste cinu generation next na jazierku na jazierku 2 oskareq cez zvaracske sklicko trojity oskareq pozorovatelsky grupaciq pozorovatelia pozorovatelsky grupaciq 2 pozorovatelia naokolo vlasata a strapaty TADAAAAAAAAA eclipse 1 eclipse 2 wohnostroj poludnajsie zore poludnajsie zore 2 eclipse 3 eclipse 4 eclipse 5 eclipse 6 eclipse 7 eclipse 8 zatmenie kombinovane s posunutim fotaku bailyho perly bailyho perly 2 bailyho perly 3 bailyho perly 4 bailyho perly 5 oscarek vychadza zivot sa prebudil po tazkej robote prisiel hlad grupaciq pri melone peto v zapche slnecnicu zohnal da si niekto kukuricu ? grupaciq budapestiansky pest parlament budinsky hrad parlament z druhej strany retazovy most svet se toci toci ostrihomska bazilika vnoci je rano ranko na poli pri ostrihome posedenicko pri soche izabela hrdinove bazilika inside oltar kupola oltar rozmazany organ lepka v sklenenej truhlicke obrazcoky nad oltarom toto vedla kupoly bocny oltar ruke rozmazane na ceste hore esztergom grupaciq na streche grupaciq na streche 2 kompa zalka dunaj podhradie na ceste dole dole v krypte neviditelni duchovia grupaciq kryptovy navod na pouzitie pred bazilikou posedenie pri soche 2 kuk z kompy na baziliku sturovo strapaty bombuje peto bombaaa peto v tobogane strapaty v tobogane treliki sa vynara jump up from the water jump up from the water 2
sicke velke fotoze naraz, cast 1
handmade by snowman