Zatmenie slnka, sicke welke fotoze naraz...


grupaciq na mieste cinu generation next na jazierku na jazierku 2 oskareq cez zvaracske sklicko trojity oskareq pozorovatelsky grupaciq pozorovatelia pozorovatelsky grupaciq 2
sicke velke fotoze naraz, cast 2
handmade by snowman